Reksio Wiki
Advertisement

Niezbyt dobrze znane plemię, zamieszkujące planetę Kurakis.


O Fermentach[]

  • Hodują lebiodkę.
  • Jedynym ich przedstawicielem, pokazanym w RiU, jest kot Kott.

    Kot Kott, jedyny znany przedstawiciel plemienia.

  • Najwyraźniej jest ich bardzo mało, jeśli poza Kottem jeszcze jacyś są.
  • Nawiązują do obecnego w uniwersum Diuny ludu Fremenów.
Advertisement