Reksio Wiki
Advertisement

Kuratorium-ten termin określa zarówno okres od nieznanego roku do 1000 500 100 900 jak i formy politycznej(czytaj dyktatury)prowadzonej przez tkz Kuratora

Kuratorzy

Kurorium był rządem dyktatury co oznacza jednego przywódcę jest to:

Korneliusz-Od ? roku do roku 1000 500 100 900

Historia

Kiedyś kury i kretoni żyli w zgodzie. Pojawił się wtedy Kornelek który zbuntował kury i został ich przywódcą. Łatwo zawładnęły Kretonem który na uczczenia zwycięstwa nazwano Kuranem. Podbiły też łatwo Indor ze względów wojny domowej miedzy Ciapciulepcimi a Motykiuszami.Później podbili Kurakis prawdopodobnie ze względów ,pokrewieństwa 'miedzy Żabbą a Korneliuszem. Na Indorze wybudowano Generator Pola Siłowego który miał bronić budowy Jaja! Nie wiadomo co miało robić(prawdopodobnie szerzyć chaos i zniszczenie, a także niszczyć bunty)...

W pewnym okresie powstał Kretoński Ruch Oporu La Registane założony przez Che Koporę...

W końcu, pewnego słon... nie, nie słonecznego dnia UFO rozbiło się na pewnej wyspie, na pewnej planecie. Tam pewien kret polubił się trochę z kosmitami. Ci próbowali jak najszybciej odlecieć z tej wyspy. Odlecieli...

Ale wtedy Kurator wydał rozkaz uprowadzenia każdej istniejącej kury w ramach budowy Jaja.

Uprowadzono więc kury z nieznanych planet, Czarne Kury, a w końcu także kury z Podwórka.

Jednakże wszystko zniszczyli Reksio i Kretes co wzięli najpierw Indor pogodzili i zniszczyli Generator później Kurakis polubili a na koniec Reksio złego Kuratora nauczył manier...i to tyle...

Technologia

Kurorium dysponowało potężna bronią oto od najsłabszej do najsilniejszej:

1.Kosmiczny Makaron-najsłabsza lecz najbardziej lubiana broń. Nazwę zawdzięcza swoim kolorem zielonym-przypominając Kosmitów oraz długości długiego laseru.

2.blaster Budyniowy-Kiedy makaron nie wystarczał do podbicia Wszechświata-to urządzenia jest silniejsze lecz rzadziej spotykane od Kosmicznego Makaronu

3.Działo Zamrażajace-Wynalezione przez Kogokolwiek Kiedykolwiek maszyna silniejsza od makaronu i budyniu razem wziętego-było niepokonane. Tyle że wynaleziono go podczas kryzysu i nikt tego nie kupił(no może najbogatsi)

4.Generator-To raczej nie potężna broń lecz ochraniało Jajo-i to skutecznie. Ostatecznie zostało zniszczone...

5.Jajo Śmierdzi-To najpotężniejsza broń-na szczęście nigdy nie została wybudowana. Miała w sobie tysiące zagadek Kurorium......

Advertisement